PrePro

Wanneer leerlingen deelnemen aan individuele wedstrijden behoren ze automatisch tot de groep van ‘pré-pro’. Ze combineren gewoon lager of middelbaar onderwijs met een drukke dansagenda. In deze lessen wordt er verder geoefend in kleine groepjes, er wordt meer specifiek getraind op moeilijkere passen en combinaties van de klassieke dans. Wat de leerlingen leren tijdens deze lessen, kan gebruikt worden voor hun solo’s op wedstrijden. Ook groepswedstrijden behoren tot de jaarplanning. De trainingen van onze pre-pro leerlingen kunnen variëren tussen 5 uur per week voor de jongsten tot 15 uur per week voor de oudsten.

Groepen:

Pre-pro 1: 7 tot 10 jaar
Pre-pro 2: 10 tot 14 jaar
Pre-pro 3: 14 jaar en ouder