PrePro
Project

PrePro

Wanneer leerlingen deelnemen aan individuele wedstrijden behoren ze automatisch tot de groep van ‘pré-pro’. Ze combineren gewoon lager of middelbaar onderwijs met een drukke dansagenda